Nyenrode Business Universiteit Center for Corporate Reporting, Finance & Tax

Hoogleraar Indirecte Belastingen (0-benoeming)

Voor het vakgebied Indirecte Belastingen binnen de afdeling (pre)master Fiscaal Recht en (pre)master Fiscale Economie zijn wij op zoek naar een

 

Hoogleraar Indirecte belastingen

 

Over de leerstoel 

De leerstoel Indirecte belastingen bestrijkt de heffing van indirecte belastingen, met name die van de omzetbelasting, overdrachtsbelasting en diverse andere indirecte heffingen, zoals accijnzen. De omzetbelasting (btw) is een verbruiksbelasting die is gebaseerd op Europese richtlijnen, met name Richtlijn 2006/112/EG. Zowel de Europese Btw-richtlijn als de daarop gebaseerde Nederlandse Wet op de omzetbelasting staat in dit vakgebied centraal.

              

Het vakgebied is erop gericht aan te geven wat de relevante nationale en Europese regelgeving en jurisprudentie is op het gebied van de omzetbelasting en te analyseren welke mogelijkheden er zijn om de regels op een gegeven problematiek toe te passen. Dit wordt zowel beschouwd vanuit het gezichtspunt van de betrokken organisaties (ondernemingen, overheid, non-profit) als vanuit dat van de soorten transacties en de goederen en diensten die daaraan gerelateerd zijn. Ook de werking en controleerbaarheid van dit belastingsysteem zijn onderwerp van onderzoek en onderwijs. De materie is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Met name veranderende inzichten oefenen hun invloed uit. In dit verband moge het actuele onderzoek naar mogelijkheden voor lagere belasting op gezonde voedingsmiddelen en hogere belasting op suiker, alcoholische dranken, rookwaren en vetten vermeld worden.

              

Er is een groeiende belangstelling voor de omzetbelasting, waarvan het belang steeds verder toeneemt als gevolg van Europese en mondiale ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan snel en voltrekken zich met soms onvoorziene gevolgen. Zo treden op 1 juli 2021 voor het bedrijfsleven de nieuwe ‘e-commerce’ btw-regels in werking voor cross border-leveringen en diensten aan particulieren. Hiervoor kan een aparte btw-aangifte worden ingediend via de zogenoemde One-Stop-Shop-regeling (OSS). Het blijft echter ook mogelijk om de omzetbelasting uit een andere EU-lidstaat te betalen via een lokale btw-registratie. Dit vereist een aanpassing van de ERP-systemen en bedrijfsprocessen (administratie en facturering). Ook de ontwikkelingen betreffende de platformeconomieën, die gestoeld zijn op nieuwe technologieën, gaan snel (DAC 7).    

              

Een gebied dat zeker de laatste jaren aandacht verdient, is de heffing van overdrachtsbelasting, zowel in verband met de samenloop met de heffing van omzetbelasting, als wel wat de overdracht van aandelen in onroerende zaaklichamen en de diverse vrijstellingen betreft. Verder komt de belastingheffing door de Douane in dit vakgebied aan de orde. Te denken valt hier aan accijnzen, verbruiksbelastingen en rechten bij in- en uitvoer. Tevens wordt in dit kader aandacht besteed aan de regels met betrekking tot verboden goederen, strategische wapens, zeldzame dier- en plantensoorten en dergelijke.

              

Ten aanzien van horizontaal toezicht is er specifiek aandacht voor de administratieve verplichtingen voor de diverse indirecte belastingen. Daarnaast komen ook expliciet de eisen voor het verkrijgen van een vergunning voor de douanestatus van Authorized Economic Operator (AEO) aan de orde. Wat de toepassing van het Tax Control Framework (TCF) betreft is er aandacht voor de risico-aspecten met betrekking tot de heffing van omzet- en overdrachtsbelasting. Daarbij ook aandacht voor de aard en detectie van btw-fraude (carrouselfraude) en de mogelijkheden voor de bestrijding daarvan in internationaal verband.

              

In het kader van de kernwaarden van Nyenrode (‘Leadership, Entrepreneurship & Stewardship’) wordt naast aandacht voor de genoemde btw-carrousels en de toezichtstaken van de Douane, ook een discussie gevoerd over de (on)wenselijkheid van structuren om de btw-aftrek voor overheidslichamen en btw-vrijgestelde instellingen te optimaliseren (de scholen- en sportaccommodatie-structuren). Naast de toepassing van het Europese leerstuk van misbruik van recht worden ook de ethische aspecten van dergelijke structuren beschouwd en in het onderwijs betrokken.

              

Indirecte Belastingen behoort als vak tot de (pre)master Fiscaal Recht en (pre)master Fiscale Economie. Daarnaast besteden ook Accountancy en Controlling aandacht aan indirecte belastingen. Ook richt het onderwijs van deze leerstoel zich op Nyenrode ’s Executive Education.

              

Nyenrode Business Universiteit benadrukt het belang van research op dit vakgebied. De resultaten daarvan moeten leiden tot (internationale) publicaties en worden ingebed in het onderwijs. Niet in de laatste plaats kan het toegankelijk maken van dit terrein voor een breder publiek – en de universiteit kan hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle ontplooien – de plaats en invloed van indirecte belastingen op het dagelijkse leven in het publieke debat inzichtelijk en bespreekbaar maken.

 

Wie ben jij?  

Je bent gepromoveerd en voldoet aan de - voor elke hoogleraar geldende - eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:

• op heldere en enthousiasmerende wijze te doceren
• onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit publicaties die betrekking hebben op het vakgebied
• onderzoek (waaronder promotieonderzoek) van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

• beschikt aantoonbaar over een grondige kennis van het belastingrecht, in het bijzonder op het terrein van de fiscale rechtsbescherming en de invloed van tax technology daarop, en kan deze onderwerpen plaatsen binnen de theoretische grondslagen, de historische ontwikkeling en de te verwachten toekomstige ontwikkeling van het belastingrecht in Nederland en daarbuiten
• heeft oog voor de samenhang van het belastingrecht, het privaatrecht en het bestuursrecht
• beschikt over excellente en bewezen kwalificaties voor wetenschappelijk onderwijs, zowel didactisch als programmatisch
• beschikt over erkende expertise voor wetenschappelijk onderzoek op fiscaal-rechtelijk terrein
• heeft ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten en stimuleert binnen de organisatie het verwerven van externe onderzoeksgelden
• heeft ervaring met het succesvol begeleiden van promovendi
• heeft belangstelling voor interdisciplinair onderzoek
• is een inspirerende coach voor hooggekwalificeerde professionele en aankomende wetenschappers
• beschikt over vaardigheden om bij te dragen aan een motiverende en verbindende governance-cultuur
• heeft een uitgebreid netwerk binnen en buiten de universitaire gemeenschap met relevante (inter)nationale contacten
• heeft ervaring opgedaan in de praktijk van het belastingrecht, in het bijzonder op het terrein van de fiscale rechtsbescherming
• heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

 

De hoogleraar houdt zich ook bezig met aanvullende werkzaamheden, waaronder (geen restrictieve lijst)

 • Docent-lid Opleidingscommissie
 • Lid Examencommissie
 • Commissie van Beroep
 • Toetscommissie
 • Vrijstellingencommissie
 • Diploma uitreikingen
 • Belevingssessies
 • Marketing input d.m.v. content dan wel interviews
 • Curriculum commissie
 • Examinator (voor m.n. scripties, papers, adviezen en rollenspellen)
 • Vakcoördinator schap en/of docent

Met bovenstaande activiteiten is de hoogleraar ca 20-30 uur per jaar belast.

 

Wie zijn wij?  

Nyenrode Business Universiteit 

Nyenrode Business Universiteit heeft als missie: ‘Serving society by shaping responsible leaders’. Nyenrode is een kleinschalige particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven, met een internationale oriëntatie. Nyenrode biedt degree en executive education opleidingen aan op het gebied van business, management, accountancy en controlling, en verricht ook onderzoek in deze vakgebieden. Dankzij de combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling ontwikkelen studenten en deelnemers duurzame meerwaarde voor zichzelf, voor hun bedrijf en voor de maatschappij. 

 

Wat bieden bij? 

Nyenrode kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.  

Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand. 

De leerstoel Indirecte Belastingen betreft een 0-benoeming.

 

Enthousiast geworden?  

Dan ontvangen wij graag jouw reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae ter attentie van Professor Dr. Ruud Vergoossen: r.vergoossen@nyenrode.nl

Vacature delen via:

Referentienummer:

2021-229

Regio:

 • Heel Nederland

Werkdagen:

Dag

Contactpersonen:

Company homepage:

http://www.nyenrode.nl

Kantooradres: